Vervolgtraining DB-leden: managementvaardigheden

Ondernemingsraden hebben officieel geen leidinggevenden, maar stuurloze schepen bereiken moeilijk de haven. Vandaar dat SBI Formaat een intensief programma heeft ontwikkeld om het dagelijks bestuur te equiperen om met de OR professioneel en resultaatgericht te kunnen werken. In de cursus leer je hoe je leiding kunt geven binnen een democratische structuur op zo’n manier dat de eigen verantwoordelijkheid van elk OR-lid wordt aangesproken.

De trainer van SBI Formaat werkt volgens de methodiek en theorie van de Thema Gecentreerde Interactie (TGI). Thema’s als participerend leiderschap en eigen leiderschap zijn hierin essentieel. Met deze leertheorie worden de deelnemers aangespoord om leiding te geven aan leerprocessen bij zichzelf en de OR-leden. Het gaat niet zozeer om de stijl van leidinggeven, maar om het leren zien en vinden van de thema’s die mensen verbinden en in beweging zetten.

Wil je met de ondernemingsraad professioneel en resultaatgericht werken? Wil je leren hoe je leiding kunt geven, zodat elk lid gestimuleerd wordt te handelen vanuit de verantwoordelijkheid voor zichzelf, de OR en de organisatie? Dat kan volgens de methode ‘Thema Gecentreerde Interactie’. Dit is een krachtige methode voor het participerend leidinggeven aan groepen die samenwerkings- en leerprocessen bevordert. Vier factoren spelen een gelijkwaardige rol: de effectiviteit van de persoon, de samenwerkingsprocessen, de gezamenlijke doelen en taken en de context. Belangrijk is het ontdekken van de thema’s die mensen verbinden en in beweging zetten.

Na deze training heb je inzicht in de verschillende stijlen van leiding geven en de effecten hiervan. Bovendien heb je een beeld van de plek die de verschillende individuen innemen binnen de OR. Je hebt afspraken gemaakt over de manier van leidinggeven en het omgaan met de bestuurder. Je weet hoe je de ondernemingsraad kunt aansturen op resultaten.

Minimaal 2 personen per organisatie: DB-leden en/of ambtelijke secretaris.

Resultaten van de cursus

 • Het dagelijks bestuur heeft zicht op de eigen stijl(en) van leiding geven aan de OR en kent de effecten hiervan. Bovendien heeft het DB een beeld van de plaats en positie die de verschillende individuen innemen.
 • Er zijn afspraken gemaakt rond de wijze van leidinggeven en het uitdragen van de voorbeeldfunctie tussen de leden van het DB. Het ambtelijk secretariaat heeft zicht op haar ondersteunende taken binnen deze wijze van leidinggeven.
 • Het DB kent de fasen van groepsontwikkeling en kan de OR daarin plaatsen. Bovendien weet zij hoe zij op resultaten kan sturen.
 • Er zijn afspraken gemaakt over het aansturen van de OR als eenheid en de communicatie met de bestuurder.

Certificaat

In deze training werk je aan de competenties ‘overtuigingskracht’ en ‘groepsgericht leiderschap’. Na afloop van deze training ontvang je een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Lees hier wat deze tweedaagse themacursus betekent voor jou als deelnemer in een artikel ´Wat FNV Formaat beloofde en wat ervan terecht kwam´ in ons relatiemagazine Meeting.

Reacties van deelnemers:

“Heel veel nieuwe en nuttige informatie. Direct toepasbaar in de praktijk.”

“Goede afwisseling van theorie en praktijk. We weten nu goed welke kant we op moeten.”

“Duidelijk, inspirerend, motiverend! Dwingt om na te denken over de capaciteiten van alle individuele OR-leden.”

“Ik had verwacht dat de cursus mij handvatten zou geven om het functioneren van het DB en daardoor de OR te verbeteren. De cursus oversteeg mijn verwachtingen.”

 • Dag 1

 • 09:30 - 10:00

  Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

 • 10:00 - 11:00

  Kennismaking

  Een korte introductie, het programma doornemen en het maken van huishoudelijk afspraken. Leiding geven en leiding nemen; wat zegt het over jou?

 • 11:00 - 12:30

  Inspirerend leidinggeven; hoe ziet dat eruit?

  We staan stil bij een aantal opvattingen over leidinggeven:

  • Het 4S-model van situationeel leidinggeven. We bekijken de effecten en de ideeën hierover.
  • Het participerend leiderschap volgens het TGI-model. Hoe analyseren we de situatie in de OR en in hoeverre is er voldoende balans?
 • 12:30 - 14:00

  Pauze en lunch

 • 14:00 - 17:00

  Het team en haar behoeften

  Geen theorie zonder praktijk. Welke wijze van leidinggeven past bij jou? Wat zegt jouw kijk op anderen over jezelf? Hoe geef je, als leidinggevende ploeg, op dit moment leiding aan de OR? Wat is effectief en hoe zou het DB dit kunnen verbeteren? Hoe kun je een voorbeeld zijn voor de rest van de OR en welk gedrag hoort daarbij? Wat zijn jouw drijfveren en ambities en hoe stimuleer je die van het team?

 • 17:00 - 17:30

  Pauze en snack

 • 17:30 - 19:30

  De boog kan niet altijd gespannen staan

  Deze avond ontdek je de lol van het samenwerken. Met een creatieve opdracht ontdek je de onverwachte kanten jouw leiderschapskwaliteiten en van je medecursisten.

 • 19:30 - 19:40

  Afsluiting van de eerste trainingsdag met aansluitend diner

 • Dag 2

 • 09:00 - 12:30

  Het sturen van de groep en het individu

  Groepsdynamica en de OR. Aan de hand van een inzichtgevende oefening lopen we de theorie langs. Wat zegt dit over de OR als geheel? Welke behoeften hebben de verschillende leden van de OR? Krijgen zij de juiste aandacht en hebben zij de kans om hun behoeftes in te lossen? Kortom, hoe krijg je een effectieve gemotiveerde OR?

  Resten van gisteren en wat de nacht ons bracht….
  Hoe kijk je nu aan tegen de dag van gisteren en wat neem je ervan mee? Zijn er zaken speciaal opgevallen? Hoe ervaar je het team nu?

 • 12:30 - 13:30

  Pauze en lunch

 • 13:30 - 16:30

  De rol van het DB binnen de OR; de strategie van de OR

  Al deze inzichten maakt dat er oplossingen voor bepaalde problemen moeten worden gezocht. Het DB maakt een plan van aanpak. Hoe ga je de zaken ter sprake brengen? Hoe ga je elkaar onderling steunen en hoe zorg je voor een geïnspireerde daadkrachtige OR? Welke obstakels moeten worden weggenomen? Welke belemmerende overtuigingen leven er nog? Hoe zet je afspraken vast en bewaak je de voortgang hiervan?

 • 16:30 - 16:45

  Afsluiting van de training

Beschikbare data

 • Datum

  Aantal dagen

  Locatie

 • 9 december 2019
  2 Dagen
  inclusief overnachting (prijswijzigingen 2020 voorbehouden)
  Landgoed Zonheuvel
 • 16 maart 2020
  2 Dagen
  inclusief overnachting (prijswijzigingen 2020 voorbehouden)
  Landgoed Zonheuvel
 • 10 juni 2020
  2 Dagen
  inclusief overnachting (prijswijzigingen 2020 voorbehouden)
  Landgoed Zonheuvel
 • 6 oktober 2020
  2 Dagen
  inclusief overnachting (prijswijzigingen 2020 voorbehouden)
  Landgoed Zonheuvel
 • 7 december 2020
  2 Dagen
  inclusief overnachting (prijswijzigingen 2020 voorbehouden)
  Landgoed Zonheuvel

Landgoed Zonheuvel

Amersfoortseweg 98
3941 EP
Doorn

0343-473500
info@landgoedzonheuvel.nl

Er is helaas iets fout gegaan, neem a.u.b contact met ons op.