Voorzitter & secretaris: invloed uitoefenen

Als voorzitter en secretaris van de OR is het belangrijk om goede contacten te onderhouden met de achterban en de bestuurder. Hoe gaat u om met de bestuurder? Hoe communiceert u met uw achterban? Tijdens deze cursus gaan we in op de externe taken die u heeft als ‘dagelijks bestuur’ en de daarbij benodigde vaardigheden.

Leerdoelen 


U kunt na afloop van deze training van SBI Formaat:

 • Aangeven wat het belang is van een OR-netwerk en hoe u een netwerk kunt opbouwen of uitbreiden.
 • Een analyse maken van het type bestuurder waar uw OR mee te maken heeft.
 • Nagaan wat u als OR moet doen om effectief te kunnen communiceren met uw bestuurder.
 • Aangeven met welke dilemma’s een DB te maken kan krijgen bij een reorganisatie.
 • Een communicatieplan maken voor de achterban.
 • Nagaan hoe je een bepaalde boodschap afstemt op de achterban.
 • De begrippen imago en identiteit hanteren in de communicatie met de achterban.
 • Een achterbanpresentatie voorbereiden en uitvoeren.
 • Leiding geven aan de voorbereiding van de overlegvergadering over de algemene gang van zaken.
 • Onderwerpen benoemen waarop u als OR eigen initiatieven zou kunnen nemen.

Manier van werken


Naast theorie krijgt u de gelegenheid om te oefenen en ervaringen met collega voorzitters en secretarissen uit te wisselen.

Certificaat 


In deze training werkt de voorzitter aan de competenties 'oordeelsvorming', 'overtuigingskracht' en 'netwerken' en de secretaris werkt aan de competenties 'analytisch vermogen' en 'netwerken'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Op deze training ontvangt u o.a. het boek 'Leiding geven aan de OR'.

 

Programma

Dag 1

9:30 - 9:45

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee. 

9:45 - 10:00

 • Start van de cursus

  Na een welkomstwoord bespreken we het programma en de huishoudelijke mededelingen.

10:00 - 12:30

 • Het OR-netwerk

  Wat is het belang van een OR-netwerk? Welke relaties zijn nuttig om op te bouwen? Hoe kunt u uw contacten vergroten en beïnvloeden? U brengt uw eigen situatie in kaart en bekijkt uw eigen netwerk met andere ogen. 

 • Kennismaking en presentatie

  We maken door middel van een oefening nader kennis met elkaar. Daarnaast besteden we aandacht aan uw leervragen tijdens deze cursus.

12:30 - 14:00

 • Pauze en lunch

14:00 - 17:00

 • Omgaan met de bestuurder

  U krijgt inzicht in het type bestuurder waar uw OR mee te maken heeft. Welke communicatiestijl hoort bij deze bestuurder? En wat moet u dan als OR juist wel of niet doen? Na een inleiding gaan we individueel de eigen bestuurder analyseren en daarna met elkaar de consequenties bespreken van de communicatie met dit type bestuurder. 

17:00 - 17:30

 • Pauze en snack

17:30 - 19:30

 • Dilemma's bij een reorganisatie

  We gaan een zevental dilemma’s bekijken die zich kunnen voordoen bij een reorganisatie en discussiëren over de te maken keuzes. Als DB kunt u ‘tussen vier vuren’ komen te staan: de onderlinge verhoudingen in het DB, de relaties binnen de OR, de relatie met de bestuurder en de communicatie met de achterban. 

19:30 - 19:40

 • Einde van de eerste cursusdag met aansluitend diner
Dag 2

9:00 - 9:15

 • Start tweede dag

  We blikken kort terug op de vorige dag.

9:15 - 11:30

 • Communicatieve vaardigheden

  Hoe belegt u een achterbanvergadering? Hoe leidt u zo’n vergadering? Naast het maken van een concreet plan voor zo’n bijeenkomst bereidt u een presentatie voor en voert u deze uit. Plenair geeft u elkaar feedback en krijgt u feedback op het plan en de presentatie.

 • Strategische achterbancommunicatie

  Wat is belangrijk bij strategische achterbancommunicatie? We behandelen de begrippen identiteit en imago en gaan om zoek naar het huidige en gewenste imago van de OR. Aansluitend zoeken we naar mogelijkheden om het gewenste imago waar te maken.

11:30 - 12:30

 • Het communicatieplan

  Communiceren volgens een plan, hoe doe je dat? We zoeken naar samenhang tussen de inhoud en het doel van de communicatie, de ontvanger(s), het communicatiemiddel en het imago van de OR. Aan het einde van dit programmaonderdeel bent u in staat een communicatieplan te maken voor de achterban met praktijkvoorbeelden.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:15

 • Leiding geven aan de overlegvergadering algemene gang van zaken

  De overlegvergadering algemene gang van zaken, zoals omschreven in artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden, biedt kansen voor de OR die vroegtijdig betrokken wil zijn bij belangrijke besluiten in de organisatie. Vanmiddag gaan we nader in op de betekenis van deze vergadering. U leert hoe u leiding kunt geven aan de voorbereiding van deze bijzondere overlegvergadering.

16:15 - 16:30

 • Afsluiting van de cursus

  We bespreken het verloop van de cursus met elkaar.

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500