Verdiepingscursus ondernemingsraad (OR)…. door te doen!

Wilt u zich verder verdiepen in de vaardigheden, de strategische werkwijze en de dynamiek van het OR-werk? Deze cursus van SBI Formaat biedt u de kans! In deze verdiepingscursus ziet u allerlei facetten van het werk voorbij komen. Door te ervaren en te reflecteren, ontdekt u wat er gebeurt en leert u weer een stap verder te komen.

Tijdens deze twee dagen maakt u deel uit van een ondernemingsraad in een fictieve organisatie. In deze organisatie is van alles loos op allerlei terreinen. De vragen die als een rode draad door deze dagen lopen zijn: Wat mag, kan en wil de OR met de verstrekte informatie en problematiek? En waarom?

Na deze training hebt u meer kennis, ervaring en inzichten met betrekking tot:

 • het efficiënt en effectief hanteren van een advies- en instemmingsaanvraag;
 • het strategisch handelen als OR(-lid);
 • het formuleren, onderbouwen en stellen van vragen aan anderen;
 • de stappen van het besluitvormingsproces in de praktijk;
 • de verschillende manieren en middelen van communicatie met achterban, bestuurder,
 • OR-leden;
 • de effecten van uw persoonlijke stijl in het overleg met achterban, bestuurder, OR-leden;
 • het geven van een reactie op de advies- en instemmingsaanvraag;
 • uw eigen ontwikkeltraject.

Deze vervolgcursus vraagt van u een interactieve inzet samen met uw medecursisten. U wordt gestimuleerd in beweging te komen en vooral nieuwe ideeën en stappen uit te proberen.

Programma

Dag 1

9:15 - 9:30

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

9:30 - 10:00

 • Start van de cursus

  Bespreken van het programma en huishoudelijke zaken.

10:00 - 10:30

 • Kennismaking

  Om toch iets beter beeld te krijgen van alle deelnemers starten we met een korte kennismaking.

10:30 - 12:00

 • Presentatie organisatie Workhouse

  U krijgt een presentatie van uw bedrijf Workhouse. Daarna ontvangt u een advies/instemmingsverzoek waarmee u in uw OR-groep gaat bespreken wat hiermee te doen

12:00 - 12:30

 • Nadere analyse advies/instemmingsverzoek

  Met meer informatie duikt u met uw OR-groep nog wat dieper in het verzoek.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 14:30

 • Vervolg nadere analyse advies/instemmingsverzoek

14:30 - 15:15

 • Vragen stellen

  Waar moet je dan ook alweer op letten? We duiken nog even met elkaar in dit thema ter voorbereiding op het overleg met de bestuurder.

15:15 - 17:30

 • Het overleg met de bestuurder

  U gaat zich met uw OR-groep eerst voorbereiden op het overleg met de bestuurder van Workhouse om het vervolgens ook met de bestuurder uit te proberen.

18:00 - 19:00

 • Communicatie met de achterban

  Communicatie is één. Maar communicatie met uw achterban vraagt om de nodige kneepjes. Welke dat zijn zult u hier ontdekken.

19:00 - 19:20

 • Even stoom afblazen...

  Er is veel gedaan en geleerd. Nu goed om even met elkaar wat stoom af te blazen…

19:20 - 19:30

 • Einde van de eerste cursusdag met aansluitend diner
Dag 2

9:00 - 10:15

 • Pas op de plaats

  We starten deze dag met een pas op de plaats. Daarbij geven we elkaar tips, bespreken we de highlights en staan we stil bij onze leermomenten.

10:15 - 12:30

 • Reactie van de OR op de advies/instemmingsaanvraag

  U hebt gedurende deze cursus heel wat stappen gezet rond de advies/instemmingsaanvraag. Kunst is nu met uw OR-groep effectief te reageren.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 14:15

 • Interventieronde: Wat als….dan….

  We staan nog even stil bij de OR-reactie op het advies/instemmingsverzoek. Wat als er andere kwesties gaan spelen wat doe je dan als OR? Dat is de vraag.

14:15 - 15:15

 • Uw persoonlijk ontwikkelingsplan

  Nu we het einde van deze cursus naderen willen wij u graag in de gelegenheid stellen een aantal leerpunten op te schrijven en te bepalen wat u met die punten wilt gaan doen in de toekomst.

15:15 - 16:00

 • Evaluatie, afronding en einde van de verdiepingscursus

  De genoemde tijden gelden als richttijden. Wij streven er wel naar om 16.00 uur eindigen.

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500