Morgen

Door mijn werk wil ik bijdragen aan een veilige, gezonde en inspirerende werkomgeving waar het voor iedereen plezierig werken is. Waar naast aandacht voor de risico’s op het werk ook een bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van het fysieke en mentale vermogen van alle medewerkers.

Vandaag

Mijn passie ligt bij de onderwerpen arbeidsomstandigheden, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid met als doel een veilige, gezonde en inspirerende werkomgeving waar het voor iedereen plezierig werken is. Adviseren en training geven hierover is mijn dagelijks werk. Daarbij zijn voor mij duidelijkheid en openheid belangrijk. Mijn uitgangspunt hierbij is dat je met samenwerking het beste resultaat boekt. Samenwerking tussen directie, HR, preventiemedewerker en medezeggenschap. Hierbij staat aandacht voor elkaars belangen, weerstanden en wensen centraal. Mijn insteek is een praktische aanpak om te komen tot het gewenste resultaat.

Gisteren

Al vele jaren geef ik trainingen en advies op het gebied van arbeid en gezondheid aan ondernemingsraden, VGWM-commissies, HR- professionals en preventiemedewerkers. 
Na mijn studie Arbeid en Gezondheid ben ik eerst begonnen als Standardisation consultant Arbeid en Gezondheid bij het Nederlands Normalisatie Instituut. Daarna heb ik gewerkt als arbeidshygiënist bij diverse arbodiensten. Sinds 2000 werk ik als trainer en adviseur Arbeid en Gezondheid bij  FNV Formaat en nu SBI Formaat.

Opleidingen
 • Milieuhygiëne, Arbeid en Gezondheid, Universiteit Wageningen
 • Predoctorale fase lerarenopleiding, Universiteit Wageningen
 • International Master of Sport Management, Johan Cruyff Institute for sport studies
 • Organisatiekunde, Kessels en Smit
 • Gezondheidsmanagement, Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH)
 • OHSAS 18001, Lloyds Register
 • Leergang coaching voor professionals, School voor Coaching (SVC)
Competenties/specialismen
 • Arbowetgeving: Veiligheid, Gezondheid en Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) werkstress en ongewenst gedrag, Arbeidsomstandigheden beleid: Risico-inventarisatie en evaluatie en het Plan van aanpak
 • Verzuim- en re-integratiebeleid en de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid
 • Rol van de OR bij vitaliteit, arbeidsomstandigheden en verzuim
 • Opleiden van preventiemedewerkers

Publicaties