Blog_Ondernemingsraad_Arbeidsvoorwaarden_vakbonden_SBI_Formaat

Het gaat bij arbeidsvoorwaarden wel ergens over!

Hoelang werk ik per week, hoeveel vakantiedagen heb ik per jaar én waarschijnlijk het belangrijkste: hoeveel verdien ik? Andere, niet onbelangrijke zaken dan toch ook maar even noemen: hoe zit het met mijn pensioen, (heb ik dat überhaupt?) wat voor onkosten krijg ik wel of niet vergoed, reiskosten en wel of geen ADV/ATV-dagen?

Recente ontwikkelingen
In Nederland zijn de arbeidsvoorwaarden meestal geregeld in een CAO. Onderzoek wijst uit dat een kleine 80% van de werknemers valt onder de werkingssfeer van een bedrijfs- of bedrijfstak-cao. Dat aantal daalt gestaag maar zeker. Tussen 2009 en 2015 daalde het aantal mensen werkzaam op basis van een cao met 10%.

De cao is bij wet geregeld en kan alleen worden afgesloten door een representatieve vakbond.
Als SBI Formaat zien wij verschuivingen in de arbeidsmarkt waar het gaat om arbeidsvoorwaarden. Er zijn de laatste jaren bedrijven ontstaan die snel zijn gegroeid en waar geen cao geldt. Ook is er een trend dat met name de relatief jongere werknemers geen interesse hebben in bonden en cao. De gedachte – en de realiteit – is dan vaak: ik kan het zelf wel regelen. En daar zit een belangrijk punt: Want hoe regel je echt goed waar je geen goede kennis van hebt?

De inhoud

Arbeidsvoorwaarden zijn een samenhangend pakket, een balans die rekening houdt met kosten voor  de werkgever en de baten voor de werknemer. Want dan is het bijvoorbeeld van belang om te beseffen wat de waarde is van je pensioen, om te kijken naar het aantal vakantiedagen en salaris en salarisperspectief. En al je andere arbeidsvoorwaarden.

Ondernemingsraad of vakbond?

Aan steeds meer ondernemingsraden wordt de vraag voorgelegd: wil de ondernemingsraad overleggen over de arbeidsvoorwaarden en daarover een overeenkomst sluiten? Dat is een grote verantwoordelijkheid voor een ondernemingsraad: beslissen over loonstijgingen, wijzigen van het aantal bovenwettelijke vakantiedagen, kopen van dagen, inleveren ADV, enzovoort.

SBI Formaat vindt dat het afsluiten van collectieve arbeidsvoorwaarden primair een taak is van de vakbonden. Zij hebben kennis en ervaring om tot goede resultaten te komen. Echter, niet zelden komt het voor dat er geen of heel weinig vakbondsleden in een bedrijf zijn. Maar het bedrijf is inmiddels wel zo groot dat er de behoefte en noodzaak is om tot meer structuur te komen in arbeidsvoorwaarden.

In dit soort gevallen kan het zijn dat de ondernemingsraad zich genoodzaakt ziet om wél aan tafel te gaan en afspraken te maken over een arbeidsvoorwaardenreglement.

SBI Formaat biedt voor die situatie ondersteuning en advies aan. Primair starten wij een dergelijk traject met – nogmaals – een inventarisatie van alle mogelijkheden om tot een collectieve regeling te komen. Vervolgens zal er met de bestuurder overeenstemming moeten worden bereikt over de kaders waarbinnen de ondernemingsraad zal kunnen handelen en hoe het personeel zal worden betrokken. Ook is van belang om een goede verbinding te maken tussen de collectieve regeling en de al bestaande individuele arbeidsvoorwaarden.

Kijk hier voor de meer informatie over organisatieadvies, onze organisatieadviseurs kunnen u ondersteunen bij het overleg over arbeidsvoorwaarden.

Frits van Heusden is organisatieadviseur bij SBI Formaat.