SBI Formaat

SBI Formaat is in 2015 ontstaan uit de samenwerking tussen FNV Formaat en SBI training & advies. Beide organisaties hebben een rijke geschiedenis. Meedoen in het algemeen en medezeggenschap in het bijzonder zijn thema’s waar wij gezamenlijk meer dan 80 jaar ervaring mee hebben. Onze wortels in de brede vakbeweging maken dat wij precies weten welke vraagstukken in bedrijven spelen en daar antwoord op kunnen geven.

FNV Formaat

FNV Formaat was een trainings- en adviesbureau voor ondernemingsraden, vakbonden en werknemers en werd opgericht op 1 juli 1997. FNV Formaat kwam voort uit de Stichting FNV Scholingsinstituut (‘Scholingsinstituut FNV’, opgericht in 1982 als resultaat van een fusie tussen de Henri Polakstichting en de Stichting A.C. de Bruijn Instituut) en het FNV Centrum Ondernemingsraden.

SBI training & advies

SBI training & advies was voornamelijk actief in het trainen en adviseren van medezeggenschap en ondernemingsraden. In 1961 begon dit instituut onder de naam ‘Vereniging J.R. Slotemaker de Bruïne’ als zelfstandige afdeling binnen het CNV, dat op die manier het vormings- en scholingswerk wilde bundelen. In 1971 werd deze vereniging omgezet in een stichting en kwam de afkorting SBI in beeld.

Landgoed Zonheuvel

In 1974 kocht de stichting SBI het Landgoed Zonheuvel in Doorn. Op het landgoed bevindt zich een kasteel, het Maarten Maartenshuis, met een bijbehorend koetshuis, een hotel en een conferentiecentrum. In de jaren twintig van de twintigste eeuw werd de Stichting Zonheuvel opgericht. De stichting gaf het huis een functie als conferentieoord, en centrum voor jeugdwerk. In de Tweede Wereldoorlog was er een noodhospitaal gevestigd. SBI Formaat ontvangt u vandaag de dag nog steeds graag op deze bijzondere plek in een gastvrije, duurzame en groene omgeving.