Morgen

De ondernemingsraad komt soms voor ingewikkelde vraagstukken te staan. Financiële kwesties, investeringsbesluiten, reorganisatievoorstellen, fusie en arbeidsvoorwaarden, ik vertaal deze materie graag zodat de ondernemingsraad er verder mee kan. “Moeilijke dingen makkelijk maken“ is dan ook mijn motto. Ik lever net die extra kennis en ervaring die u nodig heeft om een gedegen mening te geven over veranderingen in uw organisatie.

Mijn ervaring als econoom, OR-lid, leidinggevende, docent, lid van de raad van toezicht, trainer en natuurlijk werknemer geven mij een nuchtere kijk op veranderingen in organisaties. Kennis van zaken, toegankelijk, betrouwbaar en praktisch is de feedback die ik van klanten  krijg. Welke dingen kan ik voor u makkelijker maken?

Vandaag

Als organisatieadviseur ondersteun ik ondernemingsraden en organisaties op verschillende manieren. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • Begeleiden en adviseren OR bij reorganisatie en fusie
  • Financieel advies en onderzoek, bijvoorbeeld bij investeringen
  • Begeleiden, trainen en coachen financiële commissies en ondernemingsraden  
  • Adviseren OR bij veranderingen in arbeidsvoorwaarden
  • Leiderschapstraject “Door het Glazen Plafond” bij woningcorporaties
  • Lid bezwarencommissies functiewaardering en plaatsingscommissies bij woningcorporaties

Gisteren

In 1999 werd ik trainer en adviseur medezeggenschap bij SBI Formaat. Ik studeerde economie met het idee: het draait wel veel om geld en keuzes, ik kan maar beter zorgen dat ik er veel van af weet. Met deze motivatie zet ik mijn kennis en ervaring met veel plezier in om werknemers, OR-en en organisaties sterker te maken.

Opleidingen/nevenfuncties:

1995: Doctoraal Economie Erasmus Universiteit Rotterdam
1999-heden: Opleidingen organisatiekunde, diagnose- en trainingsmethodiek en coaching
2010-heden: Lid Raad van Toezicht van Stichting Arosa in Rotterdam
2016-heden: Lid Medezeggenschapsraad (MR) Erasmiaans Gymnasium Rotterdam
2017-heden: Lid Pensioenraad PFZW

Publicaties

“Moeilijke dingen makkelijker maken” doe ik ook door te schrijven. Publicaties zijn: