Wijziging privacywetgeving SBI Formaat AVG persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 gaat de AVG in werking. Sinds 2016 weten we al wat dit gaat betekenen. De tijd begint nu te dringen. Is uw bedrijf er klaar voor?

De eerste vraag die u moet beantwoorden is welke persoonsgegevens er in uw bedrijf worden verwerkt en welke personeelsvolgsystemen er aanwezig zijn.  Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, geboortedatum, sofinummer en persoonlijke productieoverzichten. Voorbeelden van personeelsvolgsystemen zijn prikklokken, toegangsbadges, benzinepasjes en camera’s. De AVG gaat overigens niet alleen over personeel maar o.a. ook over klanten, cliënten en patiënten. In dit document kunt u een overzicht maken van alle systemen die persoonsgegevens verwerken en van alle personeelsvolgsystemen.

De essentiële boodschap van de AVG is dat er geen persoonsgegevens mogen worden verzameld zonder doel. Dit doel moet weer voldoen aan belangrijke grondslagen. Het doel moet bijvoorbeeld duidelijk, concreet en gerechtvaardigd zijn.

Wilt u meer weten over de AVG en over de veranderingen ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens, schrijf u dan in voor de training Wijziging privacywetgeving.

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft u al een duwtje in de rug met het document “In 10 stappen voorbereid op de AVG”.
 

Meer info > Training Wijziging privacywetgeving.