Asscher ondernemingsraad scholing

SBI Formaat is blij dat demissionair Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher zich zo duidelijk uitspreekt over het belang van scholing van OR-leden. In een brief die hij vorige week aan de Tweede Kamer stuurde, geeft hij aan dat goede scholing van OR-leden zowel in het belang is van de medewerkers die de OR vertegenwoordigt, als ook de bestuurder. Asscher begint zijn brief aan de Kamer met 'Allereerst wil ik graag benadrukken dat scholing en vorming van OR-leden belangrijk is voor het goed functioneren van de medezeggenschap van werknemers. Gezien de snel veranderende omgeving, de oplopende werkdruk en toenemende en vaak complexe taken die de OR de afgelopen jaren erbij heeft gekregen, zoals op het terrein van pensioenen en arbeidsomstandigheden, is dit belang alleen maar toegenomen.' 

Klik hier voor de complete inhoud van de brief van Asscher.
Wilt u met een van onze trainers/adviseurs sparren over scholingsmogelijkheden van uw OR-leden? Wat dacht u van een meerjarig scholingsplan met EVC-traject? Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak met SBI Formaat: 0343 - 47 33 33 of info@sbiformaat.nl