Campusgesprek over ‘Sociaal ondernemen’

social ondernemen
29 april 2019

Reflectie, bezinning en inspiratie rond ‘Sociaal ondernemen’

Woensdag 15 mei 2019
14:00 – 17:00 uur
Campus Landgoed Zonheuvel, Doorn

Aanleiding voor dit initiatief is het themanummer over Sociaal Ondernemen van M&C Quarterly, het vakblad van/voor organisatieadviseurs. In samenwerking met M&C organiseren wij dit gesprek. Doel is het op gang brengen van een dialoog tussen ondernemers, adviseurs en wetenschappers. De bijdragen van de auteurs in het themanummer gebruiken we daarbij als inleidende informatie. Wij streven naar een inspirerende uitwisseling van ideeën en ervaringen met aandacht voor verwondering, hartelijkheid en spontaniteit.

  • Wat is kenmerkend voor sociaal ondernemen?
  • Wat zijn inspirerende voorbeelden?
  • Welke rol spelen partijen in het maatschappelijk veld?
  • Welke dilemma’s komen we tegen?
  • Wat is onze persoonlijke rol?
  • Wat heb ik te bieden?
  • Wat heb ik te leren?

Aanpak

Wij verwachten deze woensdagmiddag een bijzondere, divers samengestelde groep van sociale ondernemers, ondernemende managers, adviseurs en onderzoekers. Een deel daarvan heeft zich reeds aangemeld. Er kunnen maximaal 36 personen deelnemen. Wij hanterende uitgangspunten van de Open Space methode. Na een agendering rond het thema in kleine groepen, volgt een plenaire verkenning. Daarna een gerichte uitdieping in nadere kennismaking. Het landgoed biedt daarvoor een uitstekende context. Persoonlijke conclusies delen we op het eind.

Initiatiefnemers Guus Brackel, directeur Projectbureau Waardevol Werken en Harry Starren, bestuursadviseur en schrijver fungeren als moderatoren van de middag. Partners van de Campus landgoed Zonheuvel participeren in het gesprek; o.a. Stichting SBI, STAP-dialoog, SBI Formaat, NCD, Dialoogplein Nederland.

Meer informatie

Deel dit bericht