Zijn het binnen uw organisatie ook altijd dezelfde mensen die het hoogste woord voeren? Hoe kunt u ervoor zorgen dat de stem van de minderheid gehoord wordt en hun wijsheid meegenomen wordt in de besluitvorming?

De wijsheid van de minderheid gebruiken en zorgen dat alles wat gezegd moet worden ook gezegd wordt. Deep Democracy is een praktische methode om tot besluitvorming te komen met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Tegenstellingen en andersoortige meningen worden in dialoog op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. Teams die volgens deze methodiek overleggen, winnen aan effectiviteit.
Wilt u meer weten over wat Deep Democracy voor uw organisatie kan betekenen? SBI Formaat heeft een aantal gecertificeerde Deep Democracy facilitators.

Bel of mail vrijblijvend met Coby Franken, SBI Formaat 0343 - 47 33 33 of coby.franken@sbiformaat.nl.