‘Een terugblik, om vooruit te kijken’

Vanwege het 50-jarig bestaan van De Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen, wordt er op 18 april 2018 een symposium georganiseerd in de Burcht in Amsterdam. Deze dag zal van 12:00 tot 17:30 duren. 

De Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen (NVA) werd in 1968 opgericht en bestaat dit jaar vijftig jaar. Vanaf de oprichting heeft de NVA zich ingespannen om het onderzoek naar en het maatschappelijk debat over de Nederlandse arbeidsverhoudingen te stimuleren. De NVA wil het jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. In deze tijden is de arbeidsmarkt in vergelijking met het jaar van oprichting drastisch gewijzigd en staat de inrichting van het Nederlandse overlegsysteem ter discussie. In dit symposium wordt teruggekeken naar het verleden, om er van te leren en inspiratie uit op te doen voor de toekomst.

Programma

12:00 ontvangst en lunch
13:00 opening, 50 jaar NVA (Evert Smit, moderator)
13:15 Jan Kees Looise (Emeritus hoogleraar HRM, Universiteit Twente), arbeidsverhoudingen en HRM in historisch perspectief
13:45 Frank Pot (Emeritus hoogleraar Sociale Innovatie, Radboud Universiteit Nijmegen), van mechanisering tot digitalisering
14:15 Sjaak van der Velden (IISG, historicus), verschuivende actievormen
14:45 pauze
15:15 Hans van der Steen (v.h. directeur AWVN), een halve eeuw werkgeversorganisatie
15:45 Saskia Boumans (FNV), neoliberalisme en vakbondsstrategie
16:15 forumgesprek
16:45 napraten met hapje en verfrissing
Locatie: De Burcht, Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam

Toegang: Alleen toegang met vooraanmelding.
NVA-leden: gratis (inclusief lunch). Niet leden: €27,50. Studenten: €7,50. Over te maken op bankrekening NL09 INGB 0001 5838 68 t.n.v. Nederlandse Vereniging van Arbeidsverhoudingen te Alblasserdam.

Locatie

De Burcht, Amsterdam 

Aanmelden

Kan vóór dinsdag 17 april, per email naar: yvonnesiemons@basisenbeleid.nl 

Inlichtingen

Evert Smit, penningmeester NVA, evertsmit@basisenbeleid.nl
www.nva-arbeidsverhoudingen.nl