Ledenbijeenkomst Duurzame inzetbaarheid zelfregie generatiebeleid SBI Formaat

Ledenbijeenkomst "Duurzame inzetbaarheid en generatiebeleid"


LOMOZ organiseert op 28 maart 2018 een Ledenbijeenkomst met als onderwerp Duurzame inzetbaarheid en generatiebeleid. Hoe zorgt u als ondernemingsraad voor veiligheid, gezondheid en welzijn in de werkplek? Hoe zien mogelijkheden voor preventie er uit? En als u problemen krijgt: hoe zijn de mogelijkheden voor begeleiding en wat zijn de huidige wet- en regelgeving? Wat betekent het generatiebeleid waarover in enkele cao’s wordt gesproken?

SBI Formaat is ook op deze Ledenbijeenkomst aanwezig! Trainers Dina Blom en Gerlanda Dirksen zullen de workshop Duurzame inzetbaarheid en zelfregie verzorgen. 

De workshop zal gaan over de vraag: hoe houden mensen zich zo duurzaam mogelijk aan het werk in een sterk veranderende arbeidsmarkt?  Duurzame inzetbaarheid kent enkele belangrijke elementen zoals: vakmanschap, verandervermogen en vitaliteit. Van medewerkers wordt steeds vaker verwacht dat zij daarin zelf de regie nemen. Zelfregie in de zin van zelf verantwoording nemen en richting geven aan werk en privé. Maar wat vraagt dit dan van medewerkers en hun omgeving zoals HRM, collega’s, werkgever en ondernemingsraad? Wij vinden dat werken vanuit zelfregie vraagt om een gezamenlijke verantwoordelijkheid en aanpak! Waarom en hoe wordt in deze workshop behandelt. Resultaat: het versterken van kennis en inzicht omtrent duurzame inzetbaarheid en zelfregie plus de rol daarbij als ondernemingsraad.

Programma Ledenbijeenkomst: "Duurzame inzetbaarheid en generatiebeleid".
09.30 - 10.00 uur Ontvangst
10.00 - 10.15 uur Opening en informatie van het bestuur door Ingrid Meijer, voorzitter LOMOZ
10.15 - 12.15 uur Workshops ochtend
12.15 - 13.30 uur Lunch en netwerken
13.30 - 15.30 uur Workshops middag 
15.30 - 15.45 uur Afsluiting door Ingrid Meijer.

Kijk voor meer informatie op de website van LOMOZ