Basistraining voor preventiemedewerkers

Met deze cursus legt u de basis voor uw werk als preventiemedewerker: u maakt kennis met de termen veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting en de inhoud van de Arbowetgeving. U krijgt inzicht in de taken van de preventiemedewerker en de rol en positie in uw organisatie. Daarbij komt de belangrijke taak: de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uitgebreid aan bod. Tot slot heeft u voor ogen hoe u (strategisch) kunt samenwerken met de bedrijfsarts, de ondernemingsraad en andere spelers van belang in uw organisatie. Aan het einde van deze themadag heeft u voldoende bagage om uw werk als preventiemedewerker goed op te starten.

Met deze cursus legt u een solide basis voor uw werk als preventiemedewerker.

Doelstellingen van de cursus

 • Kennis van de opbouw en inhoud van de Arbowetgeving.
 • Kennis van de stappen van het proces van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. En de rol van de preventiemedewerker hierin.
 • Strategische samenwerking met de diverse arbospelers in uw organisatie.

Werkwijze in deze cursus

In deze cursus wordt onder meer gewerkt met:
 • Korte informatieblokken, afgewisseld met praktijkopdrachten en discussieblokken.
 • Individuele opdrachten en groepsopdrachten, vaak aan de hand van checklisten waarmee u diverse onderdelen van het arbobeleid in uw organisatie kunt beoordelen.

Programma

Dag 1

9:15 - 9:30

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

9:30 - 9:45

 • Start van de cursus

  De start van de cursus bestaat uit:

  • Een korte kennismaking.
  • Mededelingen van huishoudelijke aard.
  • Toelichtingen op het cursusprogramma.

9:45 - 12:30

 • Arbobeleid: Veiligheid, Gezondheid en Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

  We bespreken de huiswerkopdracht over het arbobeleid in uw organisatie. We gaan hierbij uitgebreid in op de onderdelen veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

  De Arbowetgeving

  De Arbowet biedt belangrijke handvatten voor uw werk als preventiemedewerker. In een inleiding, afgewisseld met korte discussies, gaan we uitgebreid in op de belangrijkste onderdelen van de Arbowetgeving aan de orde, waaronder:

  • De werkgeversverplichtingen;
  • De rechten en plichten van werknemers;
  • Taken en deskundigheid van de preventiemedewerker;
  • Kerndeskundigen en hun rol bij preventie en verzuim;
  • De arbocatalogus;
  • De rol van de ondernemingsraad (OR).

  De actuele ontwikkelingen in de Arbowetgeving worden hierin opgenomen.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:15

 • Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en plan van aanpak

  De RI&E en het bijbehorende plan van aanpak vormen de  basis van het arbobeleid. De preventiemedewerker speelt hierin een prominente rol. We gaan in op de volgende zaken:

  • De wettelijke verplichtingen betreffende de RI&E en het plan van aanpak;
  • De stappen in het RI&E-proces;
  • De successen en valkuilen bij de uitvoering van een RI&E en de invulling van het plan van aanpak;
  • De rol en betrokkenheid van de preventiemedewerker en overige spelers bij de RI&E en het plan van aanpak;
  • Het gebruik van de Arbocatalogus bij de RI&E en het plan van aanpak.

  Aan de hand van een opdracht wordt het RI&E-rapport en/of het plan van aanpak van uw eigen bedrijf uitgebreid onder de loep genomen.

  Aan de slag met de eigen taak-/functieomschrijving

  Op basis van de informatie van vandaag gaat u aan de slag met het opstellen of aanpassen van uw eigen taak- of functieomschrijving.

16:15 - 16:30

 • Evaluatie en einde van de cursusdag

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300