Wat is de actuele stand van de medezeggenschap in Nederland? Op die vraag geeft de SBI Formaat MonitOR antwoord. In de periode december 2015- januari 2016 is een zeer uitgebreide vragenlijst uitgezet die door bijna 450 OR-leden en ambtelijk secretarissen is ingevuld. Zo is een goed beeld ontstaan van waar ondernemingsraden zich mee bezighouden, wat belangrijke onderwerpen nu en in de toekomst zijn, wat de invloed van de OR is, of de OR voldoende gebruik maakt van zijn rechten en nog veel meer. 

Deze publicatie beschrijft alle resultaten van het onderzoek, overzichtelijk verdeeld per onderwerp in een hoofdstuk. Aan het eind van bijna elk hoofdstuk is bovendien een persbericht opgenomen dat over dat onderwerp is verschenen. De uitkomsten van de SBI Formaat MonitOR hebben door de relevante informatie en soms opmerkelijke uitkomsten namelijk veel publiciteit opgeleverd. 

De SBI Formaat MonitOR biedt ondernemingsraden de mogelijkheid zich op diverse aspecten te vergelijken met andere OR's, stelt beleidsmakers in staat zich af te vragen of en in hoeverre het beleid werkt en geeft trainers en adviseurs een handvat om ondernemingsraden kritisch te bevragen op de gewenste ondersteuning. 

Het onderzoek is uitgevoerd door John Snel, Simone van Houten en Sido Groenland, trainers/adviseurs en onderzoekers bij SBI Formaat, het grootste opleidingsinstituut voor medezeggenschap in Nederland. 

Dit boek kost €15 inclusief btw en verzendkosten binnen Nederland. Bestellen kan door een e-mail te sturen naar marketing@sbiformaat.nl.