Financieel beleid voor gevorderden

U heeft kennis van de financiële basisbegrippen zoals de balans, de resultatenrekening en jaarrekening, de kengetallen solvabiliteit en liquiditeit en de begroting. Maar u wilt zich verder ontwikkelen op dit terrein.

Na deze cursus kent u de prestaties van uw organisatie, ook doorberekent naar de verschillende activiteiten. U kunt kritische vragen stellen over beleidskeuzes en een gedegen financieel advies uitbrengen over belangrijke investeringen. Ten slotte heeft u inzicht in het denken en handelen van ‘de financiële man’ in uw organisatie en kunt u de gevolgen van besluiten beter overzien.

Certificaat

In deze training werkt u aan de competenties ‘analytisch vermogen’ en 'omgevingsbewustzijn'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Tijdens deze training ontvangt u het boek 'Financieel beleid, wat en hoe voor de OR'. Dit boek is een gids die de ondernemingsraad ter hand kan nemen bij financiële onderwerpen.

Programma

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

10:00 - 10:10

 • Start van de training
  • Mededelingen
  • Programma

10:10 - 11:00

 • Oriëntatie op het financiële landschap

  Als begin van deze training voor gevorderden, maken we kennis met elkaar aan de hand van een korte check van de financiële gezondheid van de eigen organisatie. Tevens inventariseren we de onderwerpen die zich vandaag afspelen.

11:00 - 12:30

 • Resultaat analyses geven inzicht in de prestaties

  De ondernemingsraad krijgt elk jaar de jaarrekening. Een belangrijk onderdeel daarvan is de resultatenrekening. Het geeft inzicht in de prestaties van de onderneming. Maar hoe bepaal je de hoogte van de kosten en opbrengsten en hoe reken je die door naar je activiteiten? Inzicht hierin biedt de OR handvatten om de prestaties van de onderneming te beoordelen en iets zinnigs hierover te zeggen.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 17:00

 • Beoordeling van business cases: investeren en financieren

  De Wet op de Ondernemingsraden zegt dat de OR in de gelegenheid moet worden gesteld om advies uit te brengen over belangrijke investeringen. Maar wat is belangrijk? En waar gaat je advies over? Deze twee vragen staan vanmiddag centraal, waarbij uiteraard de financiële kant belicht wordt. Daarbij ook oog voor financiële risico’s die met investeren gepaard gaan en hoe je hiermee om kunt gaan. Doel is handvatten te krijgen als OR-lid om business cases, zoals nieuwbouw en andere investeringsaanvragen financieel te beoordelen.

17:00 - 17:30

 • Pauze en snack

17:30 - 19:30

 • Dilemma's van de financieel manager

  Vanavond verplaatsen we ons in de positie van de financieel manager. Tegen welke dilemma’s loopt hij aan en hoe gaat hij daarmee om? Door hierover na te denken, krijg je als OR-lid inzicht in het denken en handelen van de financieel manager.

19:30 - 20:00

 • Evaluatie en einde van de trainingsdag met aansluitend diner

  We ronden de training af en bespreken deze na.

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300