OR en bezuinigingen

De economische crisis is voorbij, maar desondanks blijven reorganisaties en faillissementen zich nog steeds aankondigen. In Nederland moet de overheid steeds zuiniger werken en dat merken instellingen die van de overheid afhankelijk zijn. Minder subsidies en dus minder inkomsten.
Maar ook bedrijven die op de markt opereren moeten steeds efficienter opereren. Niets doen kan tot problemen leiden. Daarom kiezen veel bestuurders voor bezuinigingsoperaties en daarmee gepaard gaande reorganisaties. Als OR heb je daarmee te maken. Je moet er iets mee, maar wat? Wat is je rol? Welke positie neem je in? Tijdens deze themadag gaan we in op deze vragen.

Aan de orde komen:

 • De aanleiding tot bezuinigen;
 • De rol en positie van de OR;
 • Het beoordelen van bezuinigingsplannen en de gevolgen voor werknemers;
 • Handvatten en tips voor de praktijk.

Certificaat

In deze training werkt u aan de competenties ‘oordeelsvorming’ en 'omgevingsbewustzijn'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Programma

9:15 - 9:30

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

9:30 - 9:45

 • Start van de training
  • Huishoudelijke mededelingen.
  • Kennismaking.
  • Vaststelling programma.

9:45 - 10:15

 • Waarom bezuinigen?

  In tijden van crises is er uitgebreid aandacht voor bezuinigingen. Dat is natuurlijk logisch, want als de inkomsten teruglopen valt er minder uit te geven. Dat geldt voor de overheid, maar ook voor instellingen die (voor een deel) afhankelijk zijn van die overheid. En hoe zit het met bedrijven die te maken krijgen met tegenvallende marktontwikkelingen?

  We starten deze dag met het in kaart brengen van het huidige (financieel) economische klimaat om in te zien wat de noodzaak tot bezuinigen is.

10:15 - 11:45

 • Rol en positie van de OR bij bezuinigingen

  Bezuinigen betekent keuzes maken. Dit komt onherroepelijk op het bord van de OR. Medewerkers zullen gevolgen van bezuinigingen merken en de OR zal veelal zijn adviesrecht gebruiken om de gevolgen van voorgenomen besluiten te beoordelen en beleid te beïnvloeden. Maar wat doe je? Wacht je af of neem je een proactieve positie in? Aan de hand van stellingen onderzoeken we mogelijke posities die een OR in kan nemen en welke rol hij kan spelen bij bezuinigingen.

11:45 - 12:30

 • De OR in de rol van beslisser

  Het is leerzaam om je in de positie van een ander te verplaatsen. Daarom gaan we aan de hand van een casus in de rol van directie een bezuinigingsprobleem oplossen. In subgroepen komen we tot voorstellen die moeten leiden tot de gewenste bezuinigingsresultaten.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 15:15

 • Presentatie en beoordeling bezuinigingsvoorstellen

  De voorstellen die vanmorgen bedacht zijn, worden aan elkaar gepresenteerd. Daarna kruipen we weer in de huid van de OR. Elke subgroep beoordeelt een voorstel van een andere groep. Hiervoor is een checklist beschikbaar die helpt om diverse kanten van een voorstel te bekijken. Deze checklist is na de themadag ook een goed hulpmiddel voor de praktijk van alledag. We sluiten dit onderdeel af met het bespreken van de uitkomsten uit de subgroepen over de voorstellen.

15:15 - 16:00

 • Samenvatting en conclusies, handvatten en tips

  We kijken terug op wat de dag heeft opgeleverd en zetten de conclusies van de deelnemers op een rij. Vervolgens bespreken we enkele praktische handvatten en tips.

16:00 - 16:15

 • Afronding en einde van de cursusdag

  We ronden het programma af en evalueren de dag.

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300