De medewerkers van supermarktketen Jumbo hebben ingestemd met de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling, zo meldt de NOS. De nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling (avr) waren opgesteld na overleg tussen de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de directie. De nieuwe avr geldt als alternatief voor een CAO. Via de COR en de Ondernemingsraad Supply Chain (OR SC) zijn de medewerkers betrokken in de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Hierdoor konden in de nieuwe avr zoveel mogelijk de wensen en behoeften van de medewerkers worden meegenomen. Volgens de financieel directeur is de betrokkenheid van een ondernemingsraad tegenwoordig belangrijk: “Het is moderner en democratischer, en doet het meer recht aan de werknemers.”

Nieuws
Uiteraard is dit belangrijk nieuws voor SBI Formaat, wij coachen en trainen veel ondernemingsraden. We horen en zien een veelheid van beelden en ideeën, voor en tegens over het wel of niet afsluiten van een arbeidsvoorwaardenregeling door de OR.

Gevoelens en feiten?
Maar is een Arbeidsvoorwaardenregeling (ipv cao) tussen werkgever en OR nu de meest effectieve en vernieuwende oplossing voor arbeidsvoorwaarden van werknemers. Er zijn al veel dingen geschreven en gezegd over representativiteit van de vakbond. Maar de vraag is of dat het probleem is. Want vakbonden houden inmiddels ook enquêtes onder alle medewerkers om te  weten hoe zij over de cao denken. Onderzoek van een aantal jaren geleden wijst overigens uit dat meer dan 80% van de werknemers tevreden is over de cao. De meeste cao’s (95%) in Nederland worden gewoon afgesloten tussen werkgevers(organisaties) en vakbonden. Jumbo is één van de uitzonderingen. Bij ons rijst de vraag waarom komen bonden (FNV,CNV en VCP ) er niet uit bij in dit geval Jumbo. En hoe slecht vond iedereen de oude cao?  Of is de werkgever aan het shoppen en vindt hij een gewillig oor bij de OR.  Er wordt veel geschreven over de afhankelijke rol van OR leden bij onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Onder het motto  je bent niet alleen onderhandelaar maar ook (afhankelijke) werknemer. Ook dit zal iedere keer verschillend zijn.
Vakbonden willen geen vernieuwing is een veelgehoorde klacht, die soms herkenbaar is, maar de vraag is of werkgevers beter zijn in vernieuwen of is vernieuwen synoniem voor aanpassingen die de werkgever passen?

Cao is meer dan AVR
Een cao is dan ook meer dan een arbeidsvoorwaarden regeling. Alleen daarom al moet je je afvragen of dit een goede keuze is. Werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties maken ook afspraken in de Stichting van de Arbeid en de SER over o.a. werkgelegenheid voor doelgroepen. Hebben overleg met de overheid over wetgeving, sociale zekerheid  en proberen hun invloed aan te wenden ten gunste van werkgevers en werknemer in het Haagse.  En ja dat heeft allemaal weer invloed op de cao. In hoeverre kan dat ‘Polderproces’ ook onderdeel zijn van het onderhandelingsproces tussen werkgever en OR.

Cao groot goed
Een cao is een groot goed in de Nederlandse arbeidsverhoudingen. En ja,  zoals in alle lang bestaande wetten mag je je afvragen of de wet en de context nog bij elkaar passen. Wat is dan in dit proces van arbeidsvoorwaardenregeling echte vernieuwing die verbetering oplevert voor alle partijen, rekening houden met die veranderende context. Dat vraag om een breed debat.
Bemiddeling
In het geval van o.a. Jumbo kunnen we ons  zomaar voorstellen dat werkgever en vakbonden iets van bemiddeling hadden ondernomen. In andere gevallen kunnen we ons voorstellen dat de OR de vakbond inhuurt als deskundige om een CAO af te sluiten. Raadplegen van alle werknemers over cao voorstellen en uitkomst lijkt haast onvermijdelijk. Maar gaat wel weer in tegen het recht van de leden van een vereniging (die hebben het laatste woord).

Herijken
Arbeidsvoorwaardenoverleg  is in goede en slechte tijden een belangrijk proces voor iedere werknemer en werkgever. Misschien hebben we wel te veel op de automatische piloot gevaren. (werkgevers en werknemers). Herijking van het cao proces lijkt dan bijzonder nuttig.


SBI Formaat