Blog_duurzame_inzetbaarheid_en_pensioen

Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen over werk maar ook over duurzaam meedoen in de maatschappij.  Tijdens je werkzame leven en ook daarna. Niet alle werknemers stoppen op de AOW-gerechtigde leeftijd. Bij fusies en reorganisaties komt het regelmatig voor dat werknemers vervroegd met pensioen gaan. Als werkgever / HR functionaris kunt u uiting geven aan goed werkgeverschap door medewerkers die binnenkort stoppen de mogelijkheid te bieden zich goed voor te bereiden op duurzaam meedoen, ook in de fase na het werk. Dat kan door het aanbieden van een Pensioen in Zicht cursus. Een Pensioen in Zicht cursus vormt zo een afsluitend onderdeel van uw op duurzame inzetbaarheid gericht personeelsbeleid.

Het pensioen is regelmatig onderwerp van gesprek. Bij veel van deze gesprekken is het achterliggende thema het financiële plaatje. Wat betekent - al dan niet vervroegd - met pensioen gaan voor het inkomen? Veel mensen die binnen afzienbare tijd (moeten) stoppen met werken bereiden zich op dit punt goed voor. De HR-afdeling biedt vaak ondersteuning bij het goed zicht krijgen op de financiële veranderingen. 

Uw werknemers weten wat ze kunnen verwachten, ze zijn immers goed voorbereid! Of kunt u meer doen?

Ja, want bij stoppen met werken komt heel wat meer kijken dan een kloppende rekensom. Met pensioen gaan betekent een nieuwe levensfase. Voor de medewerker die tot dan toe veel tijd en energie heeft gestoken in zijn baan. En ook voor een eventuele partner! Want met pensioen gaan doe je samen. 

Deze nieuwe fase, die wel tot 20 jaar of langer kan duren, zorgt voor allerlei veranderingen in het leven. Stoppen met werken kan betekenen dat je belangrijke zaken kwijt raakt, zoals waardering, collega’s, contacten, verhalen om te vertellen, het gevoel mee te tellen en mee te doen in de maatschappij. 

Er ligt plots een zee van tijd en vrijheid voor uw medewerker. Wat verandert er in het sociale netwerk als er straks geen collega’s meer zijn? Hoe zorg je voor structuur en een dagritme als je geen baan meer hebt? Hoe zorg je ervoor dat je je nuttig en gewaardeerd blijft voelen? Dat je duurzaam mee kunt doen in de maatschappij, ook na een betaalde baan?

Wat medewerkers ervoor terugkrijgen, zijn tijd en de kans om er iets moois van te maken. Dat vraagt wel om voorbereiding. Om stil staan bij wensen. Bij de mogelijkheden én de beperkingen waar rekening mee gehouden moet worden. Om bewust keuzes maken, zodat er een nieuwe balans ontstaat. 

U kunt uw medewerkers de kans geven op een mooie manier afscheid te nemen van hun werkzame leven en zich goed voor te bereiden op wat komen gaat door ze een Pensioen in Zicht cursus aan te bieden. Deze cursus is bedoeld voor werknemers die binnen een jaar stoppen met werken en met (vervroegd) pensioen gaan. Vaak is het recht erop vastgelegd in de cao. Daarmee is de mogelijkheid een PIZ-cursus te volgen een onderdeel van personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid. Daarnaast kunt u medewerkers wijzen op de mogelijkheid een eventueel individueel budget voor duurzame inzetbaarheid in te zetten om een dergelijke cursus te financieren. Een PIZ cursus duurt 3 of 5 dagen. Een medewerker volgt deze alleen of – indien van toepassing – bij voorkeur samen met partner.

Klik hier voor meer informatie over de inhoud en het programma van onze Pensioen in Zicht Trainingen. 

Mieke Heijnen is trainer/adviseur bij SBI Formaat.