seksuele intimidatie ondernemingsraad pesten SBI Formaat

Het is alom bekend. Bij teammanager Tom moet je als vrouw niet alleen in zijn gezelschap belanden. Op zijn minst stort hij zogenaamd leuke ,maar zeer seksistische grappen over je uit. En als je pech hebt probeert hij je aan te raken. Tot nu toe wordt daar van “hogerop” niets aan gedaan. Want Tom haalt altijd zijn omzet en komt ook buitengewoon charmant over. Dan krijg je al snel het gevoel dat je zeurt.

In menig bedrijf kan dit soort gedrag jarenlang een publiek geheim zijn. Variërend van een lolletje  dat in pesten ontaardt, de regels niet zo serieus nemen met frauduleus handelen als gevolg, tot het zogenaamd onschuldig aanraken wat onder seksuele intimidatie valt. Iedereen ziet het, weet het, niemand doet iets. Tal van ondernemingsraden worstelen met dergelijke “moeilijke zaken”. Want hoe ga je hier nu in de dagelijkse praktijk mee om? Ook kan hier binnen een OR verschil van mening over ontstaan. Want het idee dat het allemaal wel meevalt overheerst nogal eens. Daarbij kan vooral seksuele intimidatie een gevoelig thema vormen. Bovendien neigen mensen die lastiggevallen worden nogal eens naar ontkenning en willen ze hun ervaringen voor zich houden. Vooral jonge vrouwen, en met name zij die een allochtone achtergrond hebben, zullen niet snel iets ondernemen.  Daarbij komt dat ze vaak op tijdelijke contracten werken. Je moet je dan echt veilig voelen om als slecht ervaren gedrag aan te kaarten. Eerder praat je jezelf aan dat er niets aan de hand is. Het risico bij het tolereren van dergelijk gedrag is groot. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld meer dan eens dat als er dan een incident naar boven komt, dit een topje van de ijsberg vormt. Voordat je het weet ontwikkelt zich dan een emotioneel proces waarbij eenieder zich slachtoffer voelt. Dat wil je als OR toch niet op je geweten hebben.

Opletten dus of moeilijke zaken goed op te pakken zijn. Zorg dat er beleid is, de OR contact heeft met goed opgeleide en toegankelijke vertrouwenspersonen, de preventiemedewerker(s) hier kennis van hebben, alle regelingen conform de arbo-wetgeving, klokkenluiderwetgeving en van toepassing zijnde codes ook kloppen. Kortom: als OR weten wat je hier aan moet doen. En vooral ook zelf niet lacherig doen over bepaald gedrag. Sommige zaken kunnen echt niet door de beugel.

Tineke de Rijk