Foto ondernemingsraad

Hèhè, eindelijk jong bloed in de OR. Maar liefst vier jonge collega’s - drie vrouwen en een man - van in de dertig zijn met grote meerderheid gekozen. Zij stralen enthousiasme uit en dat trekt heel wat aandacht. Hoog tijd overigens, want de OR bestond voor een groot deel uit mannen van zestig plus. Maar na een half jaar dreigen drie van de vier weer af te haken. Ze vinden dat ze nauwelijks aan bod komen in de OR.

Een andere samenstelling van de OR  leidt niet automatisch tot vernieuwing. Eerlijk gezegd lijkt soms het tegendeel het geval. Want de, vaak ook hoger opgeleide en verbaal vaardige, nieuwelingen worden door de ouwe diehards niet altijd met open armen ontvangen. Soms is er zelfs weerstand tegen, en ook gebrek aan vertrouwen in, de nieuwe OR-leden. Zijn zij niet teveel verbonden met het management? En valt het niet op dat de bestuurder wel heel erg blij met hen is? Zijn ze soms door hem gevraagd zich kandidaat te stellen? Weten ze wel wat er zich in de productie echt afspeelt? Zien ze die OR alleen als iets om een jaartje te doen en aan hun CV toe te voegen? 
Dit soort beelden kunnen helaas tot veel onderlinge misverstanden, en het weer snel afhaken van de op zich zo gewenste nieuwkomers, leiden. Jammer en te voorkomen. Juist een ondernemingsraad biedt de kans op een unieke samenwerking tussen jong en oud, hoger en lager opgeleid, wel of geen vakbondslid, mannen en vrouwen en wat er nog meer zich aan verschillen kunnen voordoen. Waar vindt je binnen een organisatie zo’n kans om zonder hiërarchische verschillen en zaken als omzetdwang als team met elkaar samen te werken? Om anderen dan je eigen directe collega’s te leren kennen en met zoveel mogelijk belangen rekening te kunnen houden?

De eerste stap is om met elkaar na de verkiezingen niet alleen inhoudelijk maar ook als team aan de gang te gaan. Durf te benoemen wat de verschillen en mogelijk ook bepaalde beelden over en weer zijn. Kijk eens goed naar de taakverdeling en neem een “nieuweling” op in het DB. Streef naar een gelijk niveau in kennis, bijvoorbeeld door een aparte scholing voor de nieuwelingen. En neem vooral de tijd om als OR op één lijn te komen en te blijven.