Wees voorbereid!

Onlangs heb ik een onderdeel in de training van de ondernemingsraad van een Jeugdzorginstelling verzorgd. De OR wilde zich voorbereiden op de toekomstige aanbesteding van de Jeugdzorg door meerdere gemeenten. We zijn ingegaan op de Europese regelgeving over aanbesteding in de zorg. Moet zorg openbaar worden aanbesteed? En wat is de rol van de ondernemingsraad bij een besluit van de werkgever om al dan niet aan te besteden?

Gevolgen van aanbesteding

Een besluit om aan te besteden kan namelijk belangrijke gevolgen hebben voor het bedrijf en het personeel. Wint de werkgever een aanbesteding dan kan dat uitbreiding van werkzaamheden betekenen. Als hij om de aanbesteding binnen te halen een lage kostprijs heeft ingezet, zal dat van invloed zijn op de bedrijfsvoering met mogelijk een reorganisatie als gevolg. Eenmaal de aanbesteding gewonnen, kan de werkgever niet terugkomen op dit besluit. Daarom moet de ondernemingsraad al om advies gevraagd worden, wanneer de werkgever het voornemen heeft om in te schrijven op een tender.

Niet meedoen aan een tender

En dat geldt ook andersom. Als de werkgever besluit om niet mee te doen aan een aanbesteding, kan dit een belangrijke inkrimping of beëindiging van werkzaamheden tot gevolg hebben. Daarom is ook een adviesaanvraag nodig bij het besluit niet in te schrijven op een tender, als dit een belangrijk effect heeft voor de omvang van de werkzaamheden of de inrichting van de organisatie.

Hoe overtuig je de werkgever?

De ondernemingsraad heeft op de volgende overlegvergadering de werkgever gevraagd om meer informatie en een adviesaanvraag. De werkgever wilde de ondernemingsraad wel informeren hoe het er voor staat met de aanbesteding, maar niet om advies vragen. Gelukkig bestaat er jurisprudentie over die de werkgever kan overtuigen.  De ondernemingsraad kan zo in een vroeg stadium betrokken worden bij een belangrijk besluit die grote gevolgen voor de medewerkers kan hebben.

Jurisprudentie over adviesrecht bij aanbesteding

Op onze website staat veel jurisprudentie. Hier vindt u een uitspraak over adviesrecht bij aanbesteding. 
En hier vindt u nog een uitspraak van de ondernemingskamer over een andere aanbesteding.

Meer weten aanbesteding en de rol van de OR?

U kunt mij mailen of bellen voor meer informatie of advies over dit thema:
Els van der Valk, organisatieadviseur, els.van.der.valk@sbiformaat.nl of 06 - 525 99 078