OR voorzitter Ans sliep er slecht van. Tijdens de artikel 24.2 vergadering had ze al het angstige vermoeden dat de prognoses veel te rooskleurig waren. Maar directeur Erik ontkende steevast dat het bergafwaarts ging.

Drie jaar geleden kwam hij als nieuwe directeur met grootse plannen. Er werd geïnvesteerd in machines, nieuwe productie, de verkoopstaf werd sterk uitgebreid. En toegegeven: hij wist het goed te brengen. Een grote charmeur bij wie je, zeker als vrouw, stevig in je schoenen moest staan. Hij gaf je al snel het gevoel een zeurpiet te zijn. Ondertussen kwamen er steeds meer signalen van een desastreus beleid. Informele contacten met de verkoopmanager gaven een somber beeld. Een van de twee nieuwe productielijnen stond vrijwel steeds stil. Nadere bestudering van de omzetcijfers toonde aan dat het meeste werk nog steeds van de oude vertrouwde klanten kwam. Dus niet van nieuwe klanten zoals in die prognoses voorgesteld. Bij de artikel 24.2 vergadering waren zowel de voorzitter van de Raad van Commissarissen als de eigen voordrachtscommissaris aanwezig. Die laatste gaf toen aan meer contact te willen. Ans en met haar de hele OR waren hier heel huiverig over. Want kan dit dan zomaar?

Het antwoord is ja. Maar voor de meeste ondernemingsraden is de RvC een “ver weg van mijn bed” gebeuren. En is men bang voor een conflict met de bestuurder die zich op zijn minst gepasseerd voelt. Tegelijkertijd zijn er al heel wat voorbeelden van bedrijven die door een overambitieuze of zelfs frauduleuze bestuurder in de problemen zijn geraakt. Het toezichthoudend orgaan zoals de RvC bleek dit dan vaak ook te laat door te hebben gehad. Weet dat de WOR niet alleen art. 24.2 kent. Zo kan een OR voor de eigen vergadering een lid van het toezichthoudend orgaan uitnodigen. Bij een overlegvergadering over met name een advies ook, dan geldt zelfs verschijningsplicht. Voorzitter Ans durfde het aan om dit contact op te pakken. En toen ging het snel. Erik kon zijn biezen pakken, de interim heeft het druk met de boel op orde krijgen en vooral weer het herstel van vertrouwen. Met de RvC is nu regelmatig contact. Dat voelt goed.

Tineke de Rijk