Verzuim in de VVT loopt op

In de CAO VVT 2016-2018 is een belangrijke afspraak gemaakt dat werkgever en Ondernemingsraad een concreet plan van aanpak maken om het ziekteverzuim terug te dringen. Omdat de OR hierin een belangrijke rol speelt, is er afgesproken dat OR-en geschoold kunnen worden om inhoudelijk goed op de hoogte te zijn en om een krachtige gesprekspartner te zijn voor de bestuurder. Uiteraard heeft de OR instemmingsrecht op deze plannen en het is dus belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen.

Daarom is er afgesproken dat OR-en geschoold kunnen worden om inhoudelijk op de hoogte te zijn en om een krachtige gesprekspartner te zijn voor de bestuurder. De komende periode zullen de sociale partners (vakbonden, Actiz en BTN) verschillende activiteiten opzetten om dit project verder onder de aandacht te brengen en te ondersteunen. Zij hebben SBI Formaat benaderd om de ondersteuning van ondernemingsraden te verzorgen. Binnenkort vindt u op deze pagina meer over hoe wij dat vormgeven.

Hieronder vindt u vast de tekst uit de CAO over dit onderwerp:

Verzuim

Het langdurig ziekteverzuim in de VVT stijgt. Dit baart sociale partners zorgen. Sociale partners komen daarom in deze cao-periode tot een actieve aanpak van het verzuim. In 2017 maken werkgever en Ondernemingsraad concreet een plan van aanpak om het verzuim terug te dringen waarbij ook de oorzaken van het verzuim in kaart worden gebracht. Bij de aanpak van het verzuim staat lokaal maatwerk voorop en is aandacht voor zowel werkgevers- als werknemers-verantwoordelijkheden.

Cao partijen bieden, flankerend en ter ondersteuning aan dat plan van aanpak het volgende aan: de OR wordt via het A+O VVT scholing aangeboden over de laatste inzichten van verzuimbeheersing, zodat bij het overleg over de verzuimaanpak de OR een krachtige en deskundige gesprekspartner is voor de bestuurder.
De branche VVT kennis laten maken met de laatste inzichten en ervaringen op gebied van verzuimaanpak. Daarnaast wordt bezien hoe het Simulatiemodel Gezond Werken van IZZ een bijdrage levert aan het terugdringen van het verzuim.