Trainingen

In een trainingsdag/dagdeel leer je de belangrijkste aspecten & geef je richting aan uw rol als OR.

OR en financiële analyse

Doel & resultaat van de training

Tijdens deze training gaan wij in op de voorliggende situatie in uw organisatie en maken wij een start om als OR goed beslagen ten ijs te komen. U leert kijken naar de financiële situatie van uw organisatie. U leert een aantal belangrijke financiële begrippen, waardoor u in staat bent om te duiden wat de financiële stand van zaken is van uw organisatie. Daarnaast gaan wij in op de rechten die u als OR heeft op het ontvangen van financiële informatie.

Tijdens deze training zullen wij inzoomen op uw situatie. Het is daarom belangrijk dat u een aantal notities waar u recht op heeft meeneemt. Deze gebruiken wij om een snelle analyse te maken en om te bekijken waar mogelijk zorgen en/of kansen liggen. Verwacht hierbij geen uitgebreide analyse, maar een analyse op hoofdlijnen die u op weg kan helpen om de financiële positie van uw organisatie te beoordelen.

Werkwijze

Aan het begin van de training bespreken wij met elkaar welke vragen er bij u leven en waar de focus in het programma moet liggen. De training bestaat uit de volgende bouwstenen. We kiezen uit deze bouwstenen of we doorlopen ze allemaal, maar dan wel in sneltreinvaart.

OR & financieel beleid; de rechten van de OR

  • Kernbegrippen financieel beleid
  • Het verdienmodel van uw organisatie
  • Financiering van uw organisatie
  • De resultaatrekening en de balans
  • Quick scan van uw organisatie
  • Financiële onderbouwing van een adviesaanvraag
  • OR-strategie bepalen; hoe oefen je invloed uit, hoe betrek je de achterban, welke stappen wil je zetten?

Training aanvragen

Advies

Soms word je geconfronteerd met complexe materie of met onderwerpen waar je niet in thuis bent. Gespecialiseerde organisatieadviseurs van SBI Formaat kunnen jou daarmee helpen.

Nut & noodzaak check

Is er sprake van een financiële noodzaak tot reorganiseren of ligt de noodzaak voor veranderen in de toekomst. Onze adviseurs helpen u te doorgronden of de reorganisatie nodig is en of er alternatieven zijn. Voor de financiële onderbouwing kunt u een van onze financiële specialisten inschakelen om de cijfers te doorgronden.

Contra-expertise

Als de twijfels groot zijn over de financiële onderbouwing, dan kunnen onze financiële specialisten de financiële positie van uw organisatie onder de loep nemen. Een gedegen analyse van de cijfers wat resulteert in een rapport met conclusies en aanbevelingen. Om tot een goed oordeel te komen maakt de adviseurs met u afspraken over hoe deze contra-expertise precies wordt uitgevoerd. Er zullen mensen geïnterviewd worden en er zal diep in de cijfers  worden gedoken.

Financiële quick scan

Aan de hand van de beschikbare cijfers kijkt een van onze financiële specialisten naar de cijfers van uw organisatie en beoordeelt hoe uw organisatie er voor staat. Is er geld voor een sociaal plan, is er ruimte voor investeringen, is er reden tot zorgen over de solvabiliteit of liquiditeit? In een snelle beoordeling van de cijfers krijgt u een antwoord op deze vragen of leert u of er aanleiding is om dieper in de cijfers te duiken (doorklik contra-expertise).


Advies aanvragen

Deel dit bericht