De overgangsregeling is voorbij

De Arbowet is op 1 juli 2017 gewijzigd. Er wordt een overgangsregeling van een jaar gehanteerd, wat is geeindigd op 1 juli 2018. Alle werkgevers moeten na 1 juli voldoen aan de verplichtingen van de Arbowet.

De wijziging heeft gevolgen voor de preventiemedewerker en de bedrijfsarts. Door deze wijziging wordt ook het instemmingsrecht van de OR inhoudelijk gewijzigd. Het instemmingsrecht wordt uitgebreid met de persoon en positie van de preventiemedewerker. De bedrijfsarts krijgt meer preventieve taken en de toegang tot de bedrijfsarts wordt laagdrempelig gemaakt. Dit vraagt een aanpassing van het huidige contract met uw arbodienst/bedrijfsarts. Deze contractaanpassing is instemmingsplichtig. Met dit alles wordt de invloed van de OR dus versterkt. Ondernemingsraden juichen versterking van hun positie en meer invloed over het algemeen toe en dat is begrijpelijk. Vraag is echter: hoe komt de OR tot een verstandig besluit om wel of niet in te stemmen met een voorgenomen wijziging van een regeling? 

Een goed oordeel voor een goed besluit om wel of niet in te stemmen raakt de organisatie, de medewerkers, maar ook de persoon van de beoogd preventiemedewerker. Logisch dat de OR kennis van zaken moet hebben om tot een goede beoordeling te komen. Daarnaast moet de OR ook intern hiertoe in staat zijn. Ieder OR-lid heeft immers een eigen waarneming en mening. Wees op de hoogte van de wijzigingen in de Arbowet! Dan kan het beleid tijdig aangepast en geïmplementeerd kan worden. 

Geïmplementeerd en nu?

Een goed idee is om de nieuwe gang van zaken te evalueren. Hoe werkt het in de praktijk? Onze experts kunnen u tijdens een maatwerktraining tips geven om uw bevindingen, na de evaluatie, om te zetten naar concrete oplossingen. Check na de implementatie wat het effect is en of er nog iets aangepast moet worden:

 • Wat was ook al weer de aanleiding, doel en concrete uitwerking van de wijzigingen?
 • Wat is hiervan terecht gekomen en hoe tevreden zijn we hierover?
 • Wat kan beter? 
 • Hoe kunnen we met de bedrijfsarts en preventiemedewerker hierover in gesprek gaan, en hoe gaat de samenwerking?
 • Wordt er gebruik gemaakt van het spreekuur?
 • Hoe gaat het met het melden van ziekte?
 • Etc.


Ons expertiseteam


         Wendy Roescher               Nicole Pikkemaat                  Carolina Verspuij                        Alex Daems
Voor meer informatie over het expertiseteam Arbo en Gezondheid, kun u terecht op de teampagina

Goed voorbereiden op de wijziging Arbowet

Wilt u meer weten over de Arbowet in 2017 en hoe u hiermee aan de slag kunt als OR, VGW(M)- of arbocommissie? Meld u dan aan voor een training. U heeft bij ons twee verschillende mogelijkheden om u zo goed mogelijk voor te bereiden:​

 • De online module arbowet
  In een onlinesessie van 2 uur laten we u kennismaken met de hoofdpunten van de arbowetgeving en maken we meteen de vertaalslag naar de situatie in uw eigen bedrijf en de rol van de medezeggenschap.
 • Maatwerktraining
  Als u met meer mensen van dezelfde organisatie wilt inschrijven of een specifiek vraagstuk heeft, dan raden wij een training op maat aan.

U heeft ook de mogelijkheid om de open training Aan de slag met Arbo te volgen. Tijdens deze training hoort u alles over de Arbowet, arbobeleid, arbopraktijk en de belangrijkste trends op arbogebied. U leert hoe u invloed kunt uitoefenen op het arbobeleid in uw organisatie en kunt praktisch met arbo aan de slag.