aandachtspunten privacy SBI Formaat AVG

De AVG is per 25 mei 2018 voor alle bedrijven in Nederland van toepassing. Aandachtspunten van de nieuwe privacywet voor de arboprofessional.

De AVG geeft een aantal specifieke grondslagen op basis waarvan persoonsgegevens verzameld mogen worden. Het gaat hierbij vaak om ‘gewone’ persoonsgegevens. ‘Gewone’ persoonsgegevens zijn gegevens als naam, geboortedatum, foto enzovoorts. Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens als politieke voorkeur, lid van een vakbond of bijvoorbeeld medische gegevens.

Doel van gegevensverwerking formuleren

De volgende stap is om concreet te formuleren wat het doel is van de gegevensverwerking. In de wet wordt hiervoor de term ‘doelbinding’ gebruikt. Belangrijk is dat bij alle systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen of in personeel volgsystemen duidelijk het doel weer geeft waarvoor deze gegevens nodig zijn. Ook moet het duidelijk zijn waar de gegevens vandaan komen en met wie ze worden gedeeld. In de AVG valt dit onder de verantwoordingsplicht. Het moet aantoonbaar zijn dat er wordt gewerkt conform de regels van de AVG. Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten is hier een onderdeel van.

In bijgaand artikel beschrijft onze trainer/adviseur Carolina de zes grondslagen van de AVG .

Klik hieronder om het artikel te lezen.

Laat onze experts u helpen met uw AVG vragen. Meer info >