Advies over genomen besluit van organisatiewijziging – deel 1

Escalatieladder
06 februari 2020 / David Gerritsen

“Graag jullie advies over het genomen besluit van de organisatiewijziging van vorige maand” – deel 1

Vorige maand is er een belangrijke organisatiewijziging gedaan door de bestuurder. De OR wordt niet geïnformeerd of om advies gevraagd: de WOR wordt niet nageleefd. Het komt vaker voor dan men zou hopen. Wat moet je doen als je wordt gepasseerd als ondernemingsraad? In dit artikel lees je deel 1 van de escalatieladder.

Veel ondernemingsraden zien weinig tussen een goed gesprek en de gang naar de rechter. Er zit echter nog heel wat tussen. Als ondernemingsraad heb je meer macht dan je denkt, dus direct de gang naar de rechter is niet per se nodig. Let op dat hoe verder je je in de escalatieladder bevindt, hoe meer de relatie met de bestuurder wordt beschadigd.

Mondelinge waarschuwing

Ga een kop koffie drinken met de bestuurder en heb het over hoe jullie de werkelijkheid beleven. In de informele sfeer kunnen er gesprekken gevoerd worden die meer soelaas brengen. Dit gesprek voer je niet als individu, maar uit opdracht van de OR. Als je het goede gesprek hebt gevoerd, maar als dit niet heeft geholpen, dan volgt de schriftelijke waarschuwing.

Schriftelijke waarschuwing (met dwingende ondertoon)

Als het goede gesprek met de bestuurder niet heeft gewerkt, dan is het raadzaam om een schriftelijke waarschuwing te geven. De bestuurder handelt immers in strijd met de wet en door dit op papier kenbaar te maken, kan de bestuurder wakker worden geschud. Het is handig om in de brief aan te geven op welke wijze de bestuurder in overtreding van de wet is. Benoem hierbij de juiste wetsartikelen uit de WOR. Heb je hier moeite mee? De adviseurs van SBI Formaat kunnen je hierbij helpen.

De tweede trap betreft eenzelfde soort brief, maar dan met een dwingende ondertoon. Je kunt in de waarschuwingsbrief verwijzen naar eerdere mondelinge en schriftelijke waarschuwingen. Je zou aan kunnen geven wat de gevolgen zijn indien de bestuurder geen gehoor geeft aan de waarschuwing (de volgende trede uit de escalatieladder aankondigen).

Het overleg tijdelijk opschorten

Het overleg opschorten is niet iets wat de bestuurder wil, want feitelijk kan de bestuurder dan geen besluiten nemen. Deze escalatietrede werkt het beste als je deze in samenspraak doet met de achterban, zodat jullie maatregel ook breed bekend is. Dit geeft een duidelijk signaal af richting de bestuurder.

Een trainer/mediator inschakelen

Inmiddels zitten we zo ver op de escalatieladder dat de relatie met de bestuurder serieus schade begint op te lopen. Jullie komen er samen niet uit, dus het kan helpen om het conflict onder begeleiding van een mediator van SBI Formaat op te lossen. Deze trede bewandel je alleen als je tweezijdig het gesprek met elkaar wilt verbeteren. Eenzijdig werkt dit niet.

Ook de bedrijfscommissie bemiddelt tussen de OR en de bestuurder. Anders dan SBI Formaat, is de bedrijfscommissie ingesteld door de Sociaal Economische Raad (SER) om te bemiddelen bij geschillen over medezeggenschap. Als de bemiddeling niet slaagt, dan geeft de SER advies. Meer informatie over de bedrijfscommissie is te zien in deze video.

Benieuwd naar het vervolg van de escalatieladder! Dit lees je volgende maand.

Geschreven door trainer/adviseur David Gerritsen

Deel dit bericht