Weet jij, als OR, aan welke gevaarlijke stoffen je collega’s bloot staan? Weet je wat hierover staat in de RI&E van je bedrijf?

De Inspectie SZW heeft hier onderzoek naar gedaan en zij zeggen hierover het volgende:

"Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, moeten in hun RI&E’s in elk geval de volgende vragen behandelen: welke stoffen worden er gebruikt en hoe lang, hoe vaak wordt een medewerker hieraan blootgesteld, welke maatregelen worden er genomen, welke instructie wordt er gegeven en hoe worden maatregelen geborgd? Maar uit meerdere onderzoeken blijkt dat ze de risico’s onvoldoende in zicht hebben. Amper 15% van de bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, beschikt over een volledige verplichte inventarisatie van de risico’s daarvan. 80% heeft geen verplichte beoordeling uitgevoerd voor blootstelling van werknemers en de grenswaarden van gevaarlijke stoffen."

Dit heeft onnodig veel beroepsziekten tot gevolg en leidt tot 3000 doden per jaar, bijna 10 per dag!

Als OR kun je bijdragen aan verbetering, vanuit de Arbowetgeving en vanuit je rechten op basis van de Wet op de ondernemingsraden. Denk hierbij aan het instemmingsrecht, het initiatiefrecht en het recht op informatie.

Wil je meer te weten komen? Ga dan naar onze trainingspagina: Gevaarlijke stoffen en de rol van de OR. 

Nog meer lezen over dit onderwerp? Trainer Alex Daems heeft ook een interessante blog geschreven: Biologische agentia en OR. Ook kunnen de trainers/adviseurs uit het expertise team Arbeid & Gezondheid jou hier meer over vertellen.

Een praktisch hulpmiddel voor zowel het bedrijf als de OR is de zelfinspectie gevaarlijke stoffen

 

Carolina Verspuij is trainer/adviseur bij SBI Formaat.