Bespreekbaarheid van psychische diversiteit

Samen Sterk zonder Stigma deed onderzoek naar de rol die ondernemingsraden en vakbonden voor zichzelf zien als het gaat om het bevorderen van de bespreekbaarheid van psychische aandoeningen binnen grote bedrijven. Zoals tijdens het onderzoek door de respondenten werd opgemerkt, was deelname aan het onderzoek al een vorm van een bewustwordingsinterventie. Meer bespreekbaarheid over psychische aandoeningen is een onderwerp dat breed aanspreekt, omdat vrijwel iedereen er in zijn omgeving mee te maken heeft. Het was echter voor het eerst dat vakbonden en ondernemingsraden nadachten over wat zij zelf kunnen doen om psychische aandoeningen meer bespreekbaar te maken.  

Dat vormde echter geen enkele belemmering voor de denkkracht; het onderzoek heeft veel ideeën opgeleverd voor activiteiten die vakbonden en OR-en kunnen doen. Denk aan vergroten van kennis en bewustwording, bevorderen gespreksvaardigheden, wet- en regelgeving (benutten), stimulerende maatregelen en projecten, het gewenste gedrag voordoen, steun bieden en meer preventie bij arbeidsgerelateerde zorg.

Werknemers durven hun aandoening nog te vaak niet bespreekbaar te maken op het werk. De veiligheid om open te zijn ontbreekt. Werkgevers kunnen daardoor niet tegemoetkomen aan de ondersteuning die werknemers nodig hebben om succesvol en duurzaam te functioneren. Een vicieuze cirkel die leidt tot extra verzuim, presenteïsme en WAO-instroom. Dit patroon doorbreken levert voor beide partijen veel voordelen op als je weet dat: 

  • een op de 6 werknemers kampt met een psychische aandoening, maar de cultuur op de werkvloer niet veilig genoeg vindt om dat te bespreken.
  • signalen die wijzen op psychische klachten niet (tijdig) worden herkend, waardoor werknemers jaren doorworstelen.  
  • veel langdurig ziekteverzuim met relatief eenvoudige aanpassingen teruggebracht kan worden.  
  • het werkelijk iedereen kan overkomen. Psychische aandoeningen komen dus ook op alle niveaus in bedrijven voor.  

Het rapport signaleert niet alleen, maar biedt ook praktische handvatten om direct met bovengenoemde problemen aan de slag te gaan. Zo heeft Samen Sterk zonder Stigma factsheets (voor vakbonden en OR-en) en een checklist voor OR-en ontwikkeld. Deze zijn kosteloos beschikbaar via de website van Samen Sterk zonder Stigma. Ook denken we bij vragen graag actief mee.   

Er liggen dus mooie kansen voor OR-en en vakbonden om hiermee aan de slag te gaan. Samen Sterk zonder Stigma nodigt hen uit om samen op te trekken om werkgevers in beweging te krijgen zodat bespreekbaarheid van psychische aandoeningen op het werk heel ‘normaal’ wordt.

Klik hier voor meer informatie en middelen waarmee OR-en de bespreekbaarheid van psychische diversiteit kunnen vergroten.

Dorien verhoeven, projectmanager ‘stigma en werk’