Morgen

De wereld van vandaag is voor mij uitdagend genoeg. Met beide benen staan in het hier en nu. Meehelpen om daar waar je werkt dingen een beetje beter te maken zonder al te veel luchtfietserij.

Vandaag

Het EOR-werk bestrijkt vrijwel alle marktsectoren en heel veel thema’s. Van interculturele communicatie tot financiele analyse en van juridische analyses tot effectief teamwerk. Dat komt tot uiting in het advieswerk, de onderhandelingen, de trainingen en soms ook onderzoek dat de EOR-Service verricht voor EOR’s. Aspecten van het werk die me daarbij in het bijzonder boeien zijn: het begeleiden van complexe discussies, verwarring signaleren en oplossen, input van deelnemers oppikken en vertalen in praktisch bruikbare conclusies.

Naast het EOR-werk houd ik me bezig met twee aanverwante thema’s. Ondernemingsraden van dochterbedrijven van internationale concerns hebben vaak specifieke problemen, bijvoorbeeld omdat de managementlijnen of de financiele rapportages nogal complex zijn. Bij SBI Formaat hebben we daarvoor speciale ondersteuning ontwikkeld. Het tweede thema betreft Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), mede in het kader van de SER Verklaring IMVO.

Gisteren

Grappig om te zien als je terugkijkt naar wat je gedaan hebt, dat daar een rode lijn is te vinden die je nooit zelf zo voor ogen hebt gehouden. Al mijn werk na mijn studie economie; mijn proefschrift over sociale politiek bij Philips, Hoogovens en Bayer, mijn onderzoek en advieswerk bij SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen), mijn werk bij de EOR Service en de Fair Wear Foundation; het draait allemaal om de positie van werknemers in multinationale ondernemingen en toeleveringsketens.

Publicaties