SBI Formaat handreiking verzuim VVT

In opdracht van Sociale Partners in de VVT heeft SBI Formaat een handreiking voor ondernemingsraden opgesteld. Het doel van deze handreiking is om een bijdrage te leveren aan de invulling van de rol van de OR in zijn bijdrage aan de verzuimaanpak in de VVT. In deze handreiking komen als eerste de 4 sporen van een goed verzuimbeleid aan de orde. Daarna wordt ingegaan op de rechten en de rol van de OR. In het laatste deel van de handreiking staat hoe de OR met behulp van de gegeven informatie daadwerkelijk zijn bijdrage kan leveren. Met als middel de BOB-methode: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Lees deze handreiking hier.

Op 24 januari organiseren wij de training Verzuimaanpak in de VVT. Tijdens deze training staat de theorie over effectieve vormen van verzuimaanpak en onderlinge uitwisseling centraal. De dag wordt afgesloten met een eerste aanzet voor de diagnose van het eigen verzuim- en re-integratiebeleid aan de hand van de vier sporen: registratie, preventie, begeleiding en duidelijke organisatie (verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden).

Meer informatie over de CAO VVT en verzuim vindt u hier.