SBI Formaat MeetUp Verzuim VVT

Op 10 oktober en 28 november 2017 organiseerde de sociale partners in de VVT (ActiZ, BTN, CNV Zorg &Welzijn, FBZ en NU’91) een bijeenkomst met het thema ‘MeetUp Verzuim’.

Het ziekteverzuim in de sector VVT loopt verder op. In de CAO VVT 2016-2018 is overeengekomen dat werkgever en OR een concreet plan van aanpak maken om het ziekteverzuim terug te dringen. Uiteraard heeft de OR instemmingsrecht op deze plannen en het is dus belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen. Daarom is afgesproken dat OR's de mogelijkheid moeten hebben om geschoold te worden op dit thema, zodat zij inhoudelijk op de hoogte worden gebracht en om een krachtige gesprekspartner te zijn voor de bestuurder.

De sociale partners hebben verschillende activiteiten opgezet om dit project verder onder de aandacht te brengen en te ondersteunen. Tijdens de MeetUp stond preventie en verzuimaanpak centraal. Wij waren aanwezig voor een korte presentatie over onze inzichten. Als onderdeel van deze aanpak hebben de sociale partners ons gevraagd om een speciaal trainingsprogramma te ontwikkelen om OR’s te begeleiden. Daarnaast hebben onze trainers/adviseurs een handreiking voor OR’s opgesteld. Het doel van deze handreiking is om een bijdrage te leveren aan de invulling van de rol van de OR in zijn bijdrage aan de verzuimaanpak in de VVT.