Subsidie OR/PVT training

Strategische training voor ondernemingsraden

Werkdruk is een thema dat al lange tijd op de agenda staat in veel sectoren. In de jeugdzorg speelt dit ook en in de media hoor je daar regelmatig over, onder andere door de transitie van de jeugdzorg. Ook uit de enquêtes van het onderzoeksprogramma Zorg en Welzijn komt naar voren dat de werkdruk te hoog is. In de CAO waren al afspraken gemaakt over de caseload en de regulering van werklast en werkdruk. In de nieuwe CAO Jeugdzorg 2017 - 2019 is daar aan toegevoegd dat OR en bestuurder beleid moeten maken voor de aanpak van de werkdruk en de verhoging van het werkplezier. Ook is afgesproken dat ondernemingsraden daarin ondersteund kunnen worden. 

SBI Formaat is gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemingsraden en werkdruk is een thema dat daarbij regelmatig terugkomt. Daarom spelen wij graag een rol in de ondersteuning van ondernemings-raden bij de uitwerking van de CAO-afspraken. Wij doen dit via de themadagen die wij aanbieden, maar wij hebben daarnaast een training ontwikkeld gericht op het in gesprek gaan met de bestuurder en het op de agenda krijgen (en houden) van dit onderwerp. Hieronder geven we een korte beschrijving van de opzet.

Opzet voor de training

1. Het kader
Introductie/uitleg over de CAO-afspraken rond werkdruk in hoofdstuk 12 van de CAO, de aanbevelingen van de Werkgroep Werkdruk, en de rol van de OR
2. Visievorming
a. Zin en onzin van werkdrukmodellen. We laten er een paar zien en gaan met de OR in gesprek over waar het nu echt om draait bij werkdruk in de eigen instelling.
b. Invloed op werkdruk. Met behulp van de Cirkels van betrokkenheid en invloed van Covey maken we een overzicht van factoren waar je als OR echt wat mee kunt en hoe. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gesprek over caseload, 
3. Invloed uitoefenen. 
De plek waar de OR formeel invloed kan uitoefenen is aan de overlegtafel. Maar ook daarbuiten zijn er verschillende manieren om invloed uit te oefenen. In de training verkennen we deze mogelijkheden en versterken we de competentie strategische gespreksvoering met behulp van checklists en oefeningen.

Het kader en de visievorming willen we in de ochtend behandelen, in de middag gaan we aan de slag met de vaardigheden om invloed uit te oefenen.

Maatwerk of vast aanbod?

Omdat niet alle instellingen in dezelfde fase zitten bij de aanpak van werkdruk past dit programma wellicht niet bij elke OR. Zoals we al aangaven willen we daarom graag verkennen wat de mogelijkheden om deze dag aan te passen aan de behoefte van de OR. Daarbij kun je denken aan alleen het vaardighedendeel als de OR al met de theorie en hun visie daarop bezig is, of bijvoorbeeld extra aandacht voor het betrekken van de achterban bij het maken van plannen, of het gebruik maken van zijn netwerk.

Overig aanbod

Naast deze strategische werkdruktraining zijn er de standaard werkdruktrainingen die wij aanbieden en die ook opgenomen kunnen worden in het aanbod van FCB.

Vergoeding

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg (OAJ) biedt een aantrekkelijke vergoedingsregeling aan voor OR/PVT-trainingen op het gebied van werkdruk. Neem contact met ons op voor meer informatie over een training met subsidie. Als OR en PVT kun je deze subsidie niet laten liggen! Hier vindt u meer informatie over de vergoedingsregeling.